In Hiflex là gì ?

Thuật ngữ là in Hiflex nghĩa là in kỹ thuật số khổ lớn trên bạt in
máy in hiflex
Máy in Hiflex

               Như các bạn đã thấy, sản phẩm in trên chất liệu này ở rất nhiều các bảng quảng cáo của các hãng như Unilever, Nokia, Cà phê Trung Nguyên, Sony, ... in với loại vật liệu này. Đây chính là loại vật liệu chính dùng cho in kỹ thuật số khổ lớn. 

Dựa vào độ dày mỏng của từng loại bạt trong in Hilex người ta chia làm 3 loại:
- Loại không xuyên 
- Loại xuyên 50%
- Xuyên đèn xuyên 100%.
In hiflex phát triển chủ yếu trong lĩnh vực in ấn quảng cáo ngoài trời.