In Decal sữa

In Decal sữa là kỹ thuật in trên decal.
In decal
Sản phẩm in này thường được dùng để
     - Dán quảng cáo, trang trí trên thân xe (máy, taxi, tải, bus…)…hoặc trên tường...
     - Logo Sticker, Product Sticker
     - Tem, nhãn...